Μωρό μου, δεν ήξερα πως ο άνθρωπος επρόκειτο να γλείφω τις ρώγες της κάνοντας την υγρή έτσι συμφώνησε να είναι καρφωμένο