Ο άνθρωπος είναι τόσο ευτυχισμένη με τον συμμαθητή του που, τελικά, έρχεται να τον επισκεφθεί και να διεισδύσει